Prelekcja prezesa EIDOS podczas Central European Energy Forum – Energy CEE Day