Referencje

Pracowaliśmy dla dużych, średnich i małych klientów

Zobacz co o nas mówią, jakie korzyści osiągnęli

Mostostal Kraków S.A.

Niniejszym potwierdzam, że w październiku 2016 roku konsorcjum EIDOS EnMS Polska wykonało na zlecenie Mostostal Kraków S.A. usługę polegającą na wykonaniu audytu efektywności energetycznej realizowanego w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej w zakładach Mostostal Kraków S.A. oraz obsługę procesu polegającego na opracowaniu dokumentacji przetargowej dla przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 21 września 2016 roku.

Potwierdzam, że usługi zostały wykonane profesjonalnie i z zachowaniem należytej staranności. Polecam konsorcjum EIDOS EnMS Polska jako rzetelnych wykonawców audytów efektywności energetycznej i obsługi dokumentacji związanej z możliwością pozyskania świadectw efektywności energetycznej.

– Andrzej Kaczan, Prezes Zarządu

Referencje z firmy Mostostal Kraków

Referencje z firmy Mostostal Kraków

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

W roku 2016 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu nawiązał współpracę z Firmą EIDOS Spółka z o.o. w zakresie audytu i działań optymalizujących koszty dystrybucji energii elektrycznej oraz wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych.

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym nam przez Firmę EIDOS udało nam się uzyskać istotne oszczędności w naszym Szpitalu.

W zakresie audytu, przygotowania raportu końcowego i pozostałych działań zmierzających do obniżenia kosztów Firma EIDOS wykazała się kompetencją, należytą starannością i elastycznością w zakresie powierzonych im zadań, z których wywiązała się w całości.

Polecamy firmę EIDOS Sp. z o.o. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w zakresie szeroko rozumianego doradztwa energetycznego.

– mgr Antoni Juraszek, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żywcu

Referencje z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

Referencje z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

Cechini

Od roku 2014 korzystamy z usług firmy EIDOS Spółka z o.o. w zakresie kompleksowego zarządzania gospodarką energetyczną naszej firmy.
Dzięki rzetelnej opiece i licznym działaniom optymalizacyjnym wdrażanym przez firmę EIDOS w wielu naszych lokalizacjach udaje nam się uzyskiwać co roku wymierne korzyści finansowe. W zakresie działań powierzonych, firma EIDOS wykazuje się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych jej zadań, z których wywiązała się w całości.
Polecamy firmę EIDOS Spółka z o.o. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w zakresie kompleksowego i profesjonalnego zarządzania gospodarką energetyczną przedsiębiorstw.

– Józef Cechini, Właściciel

Referencje z firmy Cechini

Referencje z firmy Cechini

Lobos Biurosystem

ASTOR

W roku 2016 nawiązaliśmy współpracę z firmą EIDOS Spółka z o.o. w zakresie kompleksowego zarządzania gospodarką energetyczną naszej firmy.
Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym nam przez firmę EIDOS udało nam się uzyskać istotne oszczędności w naszej firmie. W zakresie działań powierzonych, firma EIDOS wykazuje się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych jej zadań, z których wywiązała się w całości.
Polecamy firmę EIDOS Spółka z o.o. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w zakresie kompleksowego i profesjonalnego zarządzania gospodarką energetyczną przedsiębiorstw.

– Grzegorz Majewski, Prokurent

Referencje z firmy Astor

Referencje z firmy Astor

Sobiesław Zasada S.A.

Drosed

Niniejszym potwierdzam, że konsorcjum EIDOS EnMS Polska przeprowadziło dla Grupy Drosed z siedzibą w Siedlcach audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz norm z rodziny PN-EN 16247. Konsorcjum EIDOS EnMS Polska dało się poznać jako profesjonalny partner solidnie i terminowo wywiązujący się ze swoich zobowiązań.

W ramach prac audytorskich zespół EIDOS EnMS Polska wykonał szereg analiz energetycznych, w tym: określenie charakterystyki energetycznej, identyfikację obszarów znaczącego wykorzystania energii, propozycje poprawy wyniku energetycznego w zakresie gospodarki energią elektryczną oraz innymi mediami.

Z przeprowadzonego audytu przygotowano szczegółowy Raport z audytu energetycznego zawierający między innymi opis i diagnozę stanu istniejącego; zestawienie głównych obszarów wykorzystania energii; określenie wskaźników wyniku energetycznego; identyfikację i analizę rozwiązań prowadzących do poprawy wyniku energetycznego wraz z analizą finansową.

Dotychczasową współpracę z EIDOS EnMS Polska oceniamy pozytywnie i chcemy rekomendować ją jako solidnego i godnego zaufania partnera w obszarze zagadnień dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej.

– mgr inż. Jerzy Woronko, Główny Inżynier Zakładu

Referencje z firmy Drosed

Referencje z firmy Drosed

Prologis

W 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą EIDOS Spółka z o.o. w zakresie audytu i działań optymalizujących koszty dystrybucji energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym nam przez firmę EIDOS udało nam się uzyskać oszczędności w naszej firmie. W zakresie audytu, przygotowania raportu końcowego, jak również wszelkich działań zmierzających do obniżenia kosztów firma EIDOS wykazała się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych im zadań, z których wywiązała się w całości.

Polecamy firmę EIDOS Spółka z o.o. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w zakresie szeroko rozumianego doradztwa energetycznego.

– Paweł Kowalczyk, Senior Property Manager

Referencje z firmy Prologis

Referencje z firmy Prologis

GÜHRING

Od roku 2013 korzystamy z usług firmy EIDOS Spółka z o.o. w zakresie kompleksowego zarządzania gospodarką energetyczną naszej firmy.
Dzięki, organizowanej przez EIDOS, grupie zakupowej, a także innym działaniom optymalizacyjnym udaje nam się uzyskiwać co roku wymierne korzyści finansowe. W zakresie działań powierzonych, firma EIDOS wykazuje się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych jej zadań, z których wywiązała się w całości.
Polecamy firmę EIDOS Spółka z o.o. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w zakresie kompleksowego i profesjonalnego zarządzania gospodarką energetyczną przedsiębiorstw.

– Paweł Kuls, Dyrektor finansowy

Referencje z firmy Guhring

Referencje z firmy Guhring

VALVEX

Od roku 2013 korzystamy z usług firmy EIDOS Spółka z o.o. w zakresie kompleksowego zarządzania gospodarką energetyczną naszej firmy.
Dzięki, organizowanej przez EIDOS, grupie zakupowej udaje nam się uzyskiwać co roku wymierne korzyści finansowe. W zakresie działań powierzonych, firma EIDOS wykazuje się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych jej zadań, z których wywiązała się w całości.
Polecamy firmę EIDOS Spółka z o.o. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w zakresie kompleksowego i profesjonalnego zarządzania gospodarką energetyczną przedsiębiorstw.

– Mirosław Bożek, Prezes Zarządu

Referencje z firmy Valvex

Referencje z firmy Valvex

ROSSMANN

Niniejszym potwierdzam, że konsorcjum EIDOS EnMS Polska przeprowadziło dla ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. św. Teresy 109, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, w oparciu o wymagania norm z rodziny PN-EN 16247. Realizację usługi zakończono w lipcu 2017 r.

W ramach zrealizowanego audytu energetycznego wykonano niezbędne pomiary i powstał z niego szczegółowy raport.

Dotychczasową współpracę z konsorcjum EIDOS EnMS Polska oceniamy bardzo dobrze. Zlecone prace wykonane zostały profesjonalnie i rzetelnie.

– Z-ca Dyrektora Działu Administracji

Referencje z firmy Rossmann

Referencje z firmy Rossmann

VIAMOT S.A.

Firma VIAMOT S.A skorzystała z usług firmy EIDOS S.C. Michał Podniesiński, Marek Przychodzeń.

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym nam przez firmę EIDOS udało nam się uzyskać istotne oszczędności w naszym przedsiębiorstwie. Współpraca miała miejsce w latach 2012/2013.

Firma EIDOS wykazała się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych im zadań, z których wywiązała się w całości.

Jako VIAMOT S.A. możemy zatem polecić firmę EIDOS jako stabilnego i wiarygodnego partnera w kwestii zarządzania gospodarką elektryczną w Państwa firmie.

– Mirosław Kruk, Kierownik sekcji obsługi technicznej

Referencje z firmy VIAMOT

Referencje z firmy VIAMOT

Kalwaryjskie Zakłady Meblarskie mebloform Sp. z o.o.

Firma EIDOS S.C. Michał Podniesiński, Marek Przychodzeń została nam zaoferowana z grupy kontaktów branżowych. W związku z wcześniej planowanymi zmianami dostawcy energii elektrycznej zwróciliśmy się do Firmy EIDOS S.C. o przedstawienie oferty, która z pośród pięciu innych pod każdym jednym względem była konkurencyjna.

W listopadzie 2012r. na nasze zlecenie Firma EIDOS S.C. przeprowadziła negocjacje cenowe, oraz warunki umowy z nową Firmą dostarczającą energię elektryczną, dzięki czemu udało nam się bardzo szybko uzyskać istotne oszczędności w naszej firmie.

Na uwagę zasługuje fakt wzorowej organizacji i sumienność wykonywanych czynności przez pracowników ww. Firmy zwłaszcza Pani Pauliny Szwed, która wykazała się kompetencją, rzetelnością oraz dużą wiedzą fachową.

Polecamy firmę EIDOS jako godnego zaufania partnera.

– Josef Pownuk, Dyrektor KZM mebloform

Referencje z firmy mebloform

Referencje z firmy mebloform

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Komunalnych Spółka z o.o.

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Komunalnych Spółka z o.o. z firmą EIDOS S.C. Michał Podniesiński, Marek Przychodzeń rozpoczęło współpracę w roku 2012.

Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom zaproponowanym przez ww. firmę, udało się bardzo szybko uzyskać istotne oszczędności w naszym przedsiębiorstwie.

Firma EIDOS S.C. wykazała się kompetencją, rzetelnością, elastycznością oraz dużą wiedzą fachową, zarówno w zakresie powierzonych im zadań modernizacyjnych – z których wywiązała się w całości – jak również jako nasz przedstawiciel w negocjacjach z firmami dostarczającymi energię elektryczną.

Firma EIDOS S.C. jest przedsiębiorstwem godnym polecenia wszystkim zainteresowanym, jako stabilny i wiarygodny partner w kwestii zarządzania gospodarką elektryczną.

– mgr inż. Janusz Natoń, Prezes Zarządu

– mgr Jolanta Biedziak, Dyrektor ds. Ekonomicznych

Referencje z firmy KAPRiKOM

Referencje z firmy KAPRiKOM

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.

W roku 2012  nawiązaliśmy współpracę z firmą EIDOS S.C. Michał Podniesiński, Marek Przychodzeń w zakresie gospodarki energią w Naszej spółce.

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym nam przez firmę EIDOS udało nam się uzyskać istotne oszczędności w naszym przedsiębiorstwie.

Firma EIDOS wykazała się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych im zadań, z których wywiązała się w całości.

Liczymy, że nasza współpraca będzie obowiązywała w kolejnych latach.

Polecamy firmę EIDOS S.C. Michał Podniesiński Marek Przychodzeń.

– mgr inż. Grzegorz Bryk, Kierownik Zespołu Energetycznego

Referencje z firmy KZEK

Referencje z firmy KZEK

Centrum Biurowe ALSTAR

Jako firma Centrum Biurowe ALSTAR J. Kotynia Spółka Komandytowa Sp. K. skorzystaliśmy z usług firmy EIDOS s.c. Michał Podniesiński Marek Przychodzeń.

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez firmę EIDOS udało nam się uzyskać istotne oszczędności w naszym przedsiębiorstwie.

Firma EIDOS wykazała się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych im zadań, z których wywiązała się w całości.

Jako firma Centrum Biurowe ALSTAR J. Kotynia Spółka Komandytowa Sp. K. możemy zatem polecić firmę EIDOS jako stabilnego i wiarygodnego partnera w kwestii zarządzania gospodarką elektryczną w Państwa firmie.

– mgr inż. Janusz Kotynia, Wspólnik

Referencje z firmy ALSTAR

Referencje z firmy ALSTAR

VANMAR – MEBLE

Jako firma VANMAR skorzystaliśmy z usług firmy EIDOS s.c. Michał Podniesiński Marek Przychodzeń.

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez firmę EIDOS udało nam się uzyskać istotne oszczędności w naszym przedsiębiorstwie.

Firma EIDOS wykazała się kompetencją, rzetelnością i elastycznością w zakresie powierzonych im zadań, z których wywiązała się w całości.

Jako firma VANMAR możemy zatem polecić firmę EIDOS jako stabilnego i wiarygodnego partnera w kwestii zarządzania gospodarką elektryczną w Państwa firmie.

– Marek Kościelniak, Właściciel

Referencje z firmy VANMAR

Referencje z firmy VANMAR

Sympozjum Spółka z o.o.

Firma Energa Obrót S.A. jest przedsiębiorstwem dostarczającym naszej firmie energie elektryczną. Współpracujemy ze sobą od dłuższego czasu i jesteśmy przekonani, że rozwiązania proponowane przez naszego partnera, pozwalające na realizację naszych celów, poprzez zapewnienie nam energii elektrycznej w konkurencyjnej cenie oraz doradztwa w zakresie rozwiązań energetycznych, są najbardziej właściwe na dzień dzisiejszy dla naszej firmy.

Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą i możemy polecić firmę Energa Obrót S.A. oraz sprzedawcę Marka Przychodzenia jako sprawdzonego partnera.

– Piotr Daniel Sawicki, Prezes Zarządu

Referencje z firmy Sympozjum

Referencje z firmy Sympozjum

Wybrani klienci, którzy już odnoszą korzyści ze współpracy z nami

Skontaktuj się już teraz

Jesteśmy pewni, że współpraca z nami będzie dla Ciebie korzystna

dr Marek PrzychodzeńPrezes zarządu
Telefon: +48 12 307 04 56

E-mail: przychodzen@eidos.krakow.pl

Dr Michał PodniesińskiWiceprezes
Telefon: +48 12 307 04 56

E-mail: podniesinski@eidos.krakow.pl

Mgr inż. Agata SzymczykAudytor energetyczny
Telefon: +48 12 307 04 56

 

E-mail: agata@eidos.krakow.pl

Mgr inż. Joanna KitaStarszy specjalista ds. obsługi klienta
Telefon: +48 12 307 04 56

 

E-mail: joanna@eidos.krakow.pl

inż. Kamila MusiałSpecjalista ds. obsługi klienta
Telefon: +48 12 307 04 56

E-mail:kamila@eidos.krakow.pl

Sebastian KrólMenedżer ds. kontraktów na gaz i energię elektryczną
Telefon: +48 12 307 04 56

E-mail:sebastian@eidos.krakow.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym w celach kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Eidos sp. z o.o. Więcej dowiesz się z naszych informacji RODO.

    Aby móc kliknąć "Wyślij" należy zaznaczyć wymaganą zgodę.